Onze andere projecten:
CPDB – Pilootwerven rond innovatief bouwafvalbeheer 

Dit project wordt uitgevoerd door het WTCB met de medewerking van de CBB-H en met de steun van Leefmilieu Brussel. Bedoeling is op Brusselse bouwplaatsen te experimenteren met innovatieve proefprojecten voor preventie en beheer van werfafval en deze proefprojecten uit te voeren in de praktijk. Daarbij wordt ook gemikt op het verbeteren van de kennis van de bouwspelers (producent, aannemer, architect, bouwheer).
 
FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe
Het FCRBE-project, medegefinancierd door het Interreg NWE-programma, brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen om maatregelen te treffen die hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa zullen vergemakkelijken en heeft als doel het aandeel van hergebruikte elementen tegen 2032 met 50% te verhogen.