Pilootwerven

Het WTCB realiseert, in samenwerking met de CBB-H en met de steun van Leefmilieu Brussel,  een studieproject voor preventie en beheer van afval op bouwwerven in Brussel, “Pilootwerven in Brussel”.  Dit project heeft als doel te experimenteren op 11 werven met en in de praktijk toepassen van innovatieve maatregelen van preventie en beheer van afval op de werf en de kennis van de bouwspelers te verbeteren (producent, aannemer, architect, bouwheer). Omschrijvingen, doelstellingen en verwachte resultaten van de studie publicaties worden hier beschreven.Wenst u innovatief bouwafvalbeheer te ontwikkelen of te testen? Hebt u werven in het Brussels gewest? Neem dan deel aan het project Pilootwerven Beheer van Bouwafval in Brussel en zie voorwaarden hier.U zal binnenkort hieronder een presentatie onder de vorm van een fiche “pilootwerven” vinden die het WTCB en de CBB-H volgen in het kader van deze studie.Naast deze studie zal een tool worden ontwikkeld om de praktische preventiekeuzes en het beheer van bouwafval op de werf te kunnen selecteren. Deze tool is hier beschikbaar.
Met de steun van Leefmilieu Brussel en de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (InnovIRIS).
brussels environnements .brussels Innoviris

Pilootwerven

18 maanden lang werden nieuwe innovatieve praktijken voor afvalbeheer getest op 10 pilootwerven in Brussel. 11 bedrijven hebben deelgenomen aan het project met de hulp en de begeleiding van het WTCB en de CBBH. Hun ervaringen staan op een video !