BouwFlash - April 2020

 

EXTRA BouwFlash 30/04/2020 bis

- Eindelijk duidelijkheid over conformiteit van afschermingen in voertuigen voor collectief transport

 

EXTRA BouwFlash 30/04/2020

- Nieuw Ministerieel Besluit COVID-19 maatregelen
- Bedrijven mogen alternerende opleidingen opnieuw aanvatten

     

BouwFlash 30/04/2020

- Plexi gelaatsscherm op helm geen alternatief voor mondmasker
- Thomas Scorier verkozen tot “President elect” van de Confederatie Bouw
- Kmo-groeisubsidie steunt bedrijven bij heroriëntering na coronacrisis
- Krijgt u straks corona-ouderschapsverlof?
- Bouw twee keer gestraft: door coronacrisis en prijzenindex bouwmaterialen
- Webinar over protocolakkoord in de bouw

 

EXTRA BouwFlash 29/04/2020

- Oplossing voor het houden van uw Algemene Vergadering en/of vergaderingen van het bestuursorgaan van vennootschappen in Covid-19 tijd.
- Bedrijven in moeilijkheden beschermd tot 17 mei 2020

     

BouwFlash 29/04/2020

- Bestel uw mondmaskers met oog op nieuwe fase in “exitstrategie”
- Hoe start u straks opnieuw op? Vertel het ons in beeld
- Heropstart activiteiten en tijdelijke werkloosheid overmacht
- Michel Vanderstraeten nieuwe voorzitter van Confederatie Bouw Limburg
- Het overbruggingsrecht is verlengd voor de maand mei
- Vereenvoudiging van de stappen voor de toekenning van het overbruggingsrecht voor de bouwsector (geen verplichting tot onderbreking van de activiteit)
- Goed om te weten: het genot van een andere vervangingsinkomen is geen obstakel voor het genot van het overbruggingsrecht
- Nieuw barema en tool mobiliteitsvergoeding
- De Europese Commissie moedigt de banken aan om leningen toe te kennen aan bedrijven en gezinnen
- Webinar: bouwactiviteiten en sociale inspectie

 

EXTRA BouwFlash 28/04/2020

- Enkele verduidelijkingen betreffende de heropstart van 4 mei

     

BouwFlash 28/04/2020

- KB verlengt de verjaringstermijnen en andere termijnen om burgerlijke vorderingen in te stellen die vervallen tijdens de Covid-19 crisiperiode. Wat betekent dit voor de aannemer?
- Credendo versterkt haar steun aan internationaal actieve bedrijven
- Btw: verduidelijking voor teruggave in de aangifte van maart 2020

 

BouwFlash 27/04/2020

- Bouw kan activiteiten met minder hinder hervatten of verderzetten op maandag 4 mei
- Live webinar over duurzaam betonherstel
- Bouwvakkers met een gezonde rug? Ja, hoor!

     

EXTRA BouwFlash 24/04/2020

- Bouwsector heeft protocol klaar voor progressieve heropstart van activiteit

 

BouwFlash 24/04/2020

- Transportvoertuigen aanpassen met plexiglas? Toch eerst even opletten…
- Geprefabriceerde betonproducten nog steeds voorradig
- Bouwhandelaars staan klaar om de bouw te ondersteunen bij een herstart
- Vlaanderen verlengt vervaltermijn van omgevingsvergunningen
- Coronacrisis biedt historische kans voor duurzamere samenleving
- Grondwettelijk Hof vernietigt het onbelast bijverdienen
- Belgische cementindustrie tevreden met geleidelijke hervatting economische activiteiten in het land
- Nieuwe mogelijkheden om uw nieuwsbrieven te beheren

     

BouwFlash 23/04/2020

- Bouw klaar voor heropstart
- Nieuw model medisch getuigschrift
- Pleidooi voor opening van speciaalzaken in bouwmaterialen
- Vlaamse richtlijnen voor bronbemalingen in coronatijden
- Uitbetaling vakantiegeld 2020
- Uitvoering van werken in Frankrijk
- Sponsor: Renson - Waves

 

BouwFlash 22/04/2020

- Is mijn handelsnaam beschermd?
- Allerlaatste oproep: aanbieding "kosteloze begeleiding via BouwRadar" loopt binnenkort af. Er werden een 1000-tal bouwbedrijven op 6 jaar tijd begeleid.
- Na een uitstekend 2019 verwacht de sector van zwembaden opnieuw een explosie aan bestellingen

     

BouwFlash 21/04/2020

- Stresstest biedt installatiebedrijven perspectief tijdens en na corona
- Opnieuw normale behandelingstermijnen voor omgevingsvergunningen
- Nieuwe S-waarden gepubliceerd: uitzonderlijk ook nieuwe waarden per 1 mei
- Sponsor: Kubus - WEBINAR | IFC voor Dummies

 

BouwFlash 20/04/2020

- Vernieuwde BouwFlash: informatie nu nog beter toegankelijk
- Overbruggingsrecht, aanvraag ingediend voor de maand maart zou worden verlengd voor april
- Meldpunt voor werknemers bij Vlaamse wegen- en waterbouwwerken actief
- Telewerk? Ook thuis is veiligheid een prioriteit
- Nieuw ledenvoordeel: ROBAWS - Administratiesoftware voor projectmatige bedrijven in bouw, installatie en tuin.

     

BouwFlash 17/04/2020

- Nog geen verandering voor de bouw
- Vlaamse omzendbrief over overheidsopdrachten in coronatijden
- Attesten inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden houden rekening met betalingsuitstel
- De Europese ministers van Financiën bereiken een akkoord over een relanceplan
- Hervatting van de bouwplaatsen in het Groothertogdom Luxemburg - Hogere mobiliteitsvergoeding vanaf 1 mei voor chauffeurs met personeel

 

EXTRA BouwFlash 16/04/2020

- Sectorale verklaring sociale partners bouw over COVID-19

     

EXTRA BouwFlash 16/04/2020

- Opgepast voor de na te leven termijnen in overheidsopdrachten: vrijdag 17 april nadert met rasse schreden
- Heropstart van de werf in alle veiligheid – nieuwe modelbrief

 

BouwFlash 16/04/2020

- Bijkomend uitstel voor BTW en bedrijfsvoorheffing
- Overbruggingsrecht: maatregel verruimd naar zelfstandigen in bijberoep en uitbreiding naar actieve gepensioneerde zelfstandigen
- Vlaams besluit met toepassingsmodaliteiten voor de compensatiepremie
- Tijdelijke werkloosheid: verlenging vereenvoudigde procedures tot 31 mei
- Cementindustrie erkend als “cruciale sector voor essentiële diensten"

     

BouwFlash 15/04/2020

- Collegialiteit tussen alle partners betrokken bij de werf primordiaal
- De Raad keurt het akkoord over het mobiliteitspakket goed
- Phishing in naam van de FOD Financiën

 

EXTRA BouwFlash 10/04/2020

- Werkgevers bouwsector: gezondheid werknemers is eerste prioriteit

     

BouwFlash 10/04/2020

- Overheidsopdrachten : vermijd vijgen na Pasen!
- 7 op de 10 bouwondernemingen zien orderboeken stevig afnemen sinds losbarsten coronacrisis
- Belangrijke nieuwe aanbestedingen van het Facilitair Bedrijf
- Webinar over heropstart en preventiemaatregelen
- E-zine "De Vlaamse Schilder" zet digitalisering in de verf

 

BouwFlash 09/04/2020

- Welke bouwactiviteiten kunnen voortgezet worden? FAQ overheid alweer aangepast
- Maatregelen op het vlak van de federale overheidsopdrachten in het kader van de coronacrisis
- Overheidsopdrachten: hoe antwoorden op vraag om verlenging van offertes?
- Fluvius herstart met solitaire werken
- Social distancing en onder één dak wonen
- Lees "De Vlaamse Schrijnwerker" online

     

BouwFlash 08/04/2020

- Dimona bouwsector: voorlopig geen nummers C3.2A-kaarten meer vereist
- Samen delen in (post)corona tijden dankzij Werflink
- Stortklaar beton: errata checklist heropstart werven

 

BouwFlash 07/04/2020

- Wijziging percentages voorafbetalingen
- Mondmasker geen vrijgeleide om social distancing niet te hoeven toepassen
- Erkenning van aannemers: dossiers in herziening en actualisering van de richtlijnen van de Erkenningscommissie
- RSZ breidt mogelijkheden tot uitstel van betaling uit
- Memorandum voor heropstart van wegen- en waterbouwwerken - WTCB-webinars voor bouwbedrijven: bijleren via het internet

     

EXTRA BouwFlash 06/04/2020

- Preventiefiche met checklist als leidraad voor een veilige heropstart van de werven

 

BouwFlash 06/04/2020

- Wat doet de Europese Commissie in deze Covid-19-crisisperiode?
- Opschorting termijnen stedenbouwkundige procedures in Brussel - Hoe pakt u de mentale gevolgen van de coronacrisis aan?
- Nieuwe e-zine Parket verrast de lezer met tekst én beeld

     

BouwFlash 03/04/2020

- Coronacrisis en uitvoering van overeenkomsten: nieuwe modeldocumenten
- Uitstel van verschuldigde betalingen aan de PDOK
- Hotels beschikbaar voor buitenlandse arbeidskrachten
- VCB roept op om procedures voor vergunningen zo kort mogelijk te houden
- Eenmalig algemeen uitstel voor bijscholing of examen voor technici
- De CCB-H vraagt de Brusselse Regering om krachtigere maatregelen

 

EXTRA BouwFlash 02/04/2020

- Febelfin publiceert de modaliteiten voor de toekenning van uitstel voor de betaling van bedrijfskredieten

     

BouwFlash 02/04/2020

- € 3.000 compensatie voor bedrijven met omzetverlies van minstens 60%
- VCB verwelkomt compensatiepremie voor bouwbedrijven met omzetverlies
- Gevolgen van COVID-19 voor de paasweek
- Tijdelijke werkloosheid: verlenging vereenvoudigde procedures tot 19 april
- Amper 1 op de 5 bouwbedrijven nog helemaal actief

 

BouwFlash 01/04/2020

- Werken in leegstaande appartementen toegelaten
- Het overbruggingsrecht: verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (in hoofdberoep en in bijberoep)
- Leef bij heropstart van de werf alle preventiemaatregelen na!
- Vraag tot opschorting van vergoedingen voor inname van openbaar domein
- Aanpak van de corona-crisis in overheidsopdrachten: nood aan uniformiteit
- Iedereen in de sector terug aan de slag? Elk bouwbedrijf beslist zelf