BouwFlash - Maart 2020

 

BouwFlash 31/03/2020

- Versnelde btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020 – aanvraag indienen uiterlijk op 3 april 2020
- Tijdelijke werkloosheid: hoed u voor onjuiste informatie!
- Nood aan overleg en redelijkheid tussen alle partners betrokken bij de werf
- Wat met de attesten voor asbestverwijderingswerken?
- Veilig vanop afstand uw kennis bijschaven? Volg onze webinars

 

BouwFlash 30/03/2020

- Boodschap van de Raad van Bestuur van de Confederatie aan haar leden
- Uitstel van betaling RSZ-bijdragen
- Veiligheidscoördinatie tijdens de coronacrisis
- Afhandeling van overheidsopdrachten in Vlaanderen in coronatijden
- FIEC vraagt Europese Commissie steunmaatregelen voor de bouwsector
- Europees actieplan voor de circulaire economie
- Confederatie Bouw geeft computers weg aan kwetsbare gezinnen
- Aannemer gezocht voor renovatie sociale woningen in Elsene

     

BouwFlash 27/03/2020

- Tijdelijke werkloosheid: geef de loongegevens zo snel mogelijk door!
- VCB vraagt uitbreiding van corona hinderpremie voor de bouw
- ADR-certificaten worden verlengd tot 30 november
- Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: met 4 maanden verlengd
- Federale Verzekering geeft de bouwsector ademruimte
- Loonplafond voor betaald educatief verlof schooljaar 2019-2020
- Indexering lonen arbeiders PC 124 per 1 april 2020

 

EXTRA BouwFlash 26/03/2020

- Nieuwe FAQ op de coronapagina van de Confederatie Bouw

     

EXTRA BouwFlash 26/03/2020

- Waalse omzendbrief betreffende overheidsopdrachten: "overleg met de bedrijven" en "gezond verstand" zijn de kernwoorden van de Waalse regering

 

BouwFlash 26/03/2020

- Politie krijgt opdracht om voortaan onmiddellijk te verbaliseren
- Coronavirus - maatregelen ten gunste van zelfstandigen
- Correct betaalgedrag kan liquiditeitsproblemen vermijden
- Ziekenhuizen: na mondmaskers ook andere beschermingsmaterialen gezocht
- Vlaamse regering vaardigt noodbesluit over omgevingsvergunningen uit
- COVID-19 en procedure voor de sociale verkiezingen

     

BouwFlash 25/03/2020

- Financiële maatregelen om steun te verlenen aan ondernemingen en particulieren
- Dringende herstellingen binnen woningen
- Erkenningsdossier : nieuwe richtlijnen van de Erkenningscommissie
- Zorg voor een goede verstandhouding met al uw bouwpartners
- Corona-hinderpremie slechts beperkt toepasselijk voor bouwbedrijven

 

BouwFlash 24/03/2020

- “Enkel dringende herstellingen binnen woningen nog toegestaan"
- PC 124 ook toegevoegd aan cruciale sectoren, maar enkel voor dringende werken en tussenkomsten
- Modelattest om verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden
- Wat te doen als u bouwplaatsen heeft in buurlanden?
- Nooddecreet staat afwijking van omgevingsvergunningsverplichtingen toe
- Open Wervendag uitgesteld naar 2021 wegens coronacrisis

     

EXTRA BouwFlash 23/03/2020

- Pas uw risicoanalyse aan en alle preventiemaatregelen toe!

 

BouwFlash 23/03/2020

- Flexibiliteit gevraagd bij uitvoering regionale overheidsopdrachten
- Tijdelijke werkloosheid overmacht voor alle bouwbedrijven die omwille van corona activiteiten moeten stopzetten
- Alle overeenkomsten in alternerende opleidingen opgeschort
- Alle IBO’s kunnen worden stopgezet
- Vragen over corona? Stel ze via de webinar voor de bouwsector
- Een goed beveiligd netwerk voor telewerkers en andere tips

     

EXTRA BouwFlash 20/03/2020

- Procedure tijdelijke werkloosheid corona-crisis sterk vereenvoudigd
- Update modelbrieven in geval van genoodzaakt stilleggen van de werf
- TWW vestigt nog eens de aandacht op de hygiënische basisregels

 

BouwFlash 20/03/2020

- Onderzoek Confederatie Bouw: steeds meer bouwbedrijven in moeilijkheden
- Vragen over corona? Het antwoord vindt u op deze pagina
- Voka en Health Community lanceren oproep tot beschermingsmaterialen
- Uitstel vervaldatum vca-getuigschriften

     

EXTRA BouwFlash 19/03/2020

- De verwarring snel de wereld uit helpen

 

BouwFlash 19/03/2020

- Vlaamse regering breidt corona hinderpremie verder uit
- Mondmaskers in reserve? Steun onze ziekenhuizen
- Wat te doen als u bouwplaatsen heeft in Frankrijk?
- Opgepast: cybercriminelen misbruiken de coronacrisis

     

EXTRA BouwFlash 18/03/2020

- Goed nieuws: tijdelijke werkloosheid uit overmacht uitgebreid
- Regels collectief vervoer
- Bouw in kader van corona geen cruciale sector, elektriciens wel

 

EXTRA BouwFlash 18/03/2020

- Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing

     

EXTRA BouwFlash 18/03/2020

- Wat moet mijn bedrijf doen als de social distancing niet kan gegarandeerd worden?

 

BouwFlash 18/03/2020

- Confederatie Bouw vraagt erkenning overmacht als gevolg van coronavirus
- Werken over de grens, in tijden van corona?
- Vergroot de afstand tussen uw medewerkers in werfbusjes
- PMV breidt door coronacrisis waarborgregeling uit

 
     

EXTRA BouwFlash 17/03/2020

- Naleving veiligheidsmaatregelen op werven primordiaal
- Schorsing van de werven ingevolge corona-virus: wat moet u weten

 

BouwFlash 17/03/2020

- Bouw werkt verder en zorgt voor preventiemaatregelen
- Erkenningsdossiers: documenten alleen per e-mail overmaken
- Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen
- Deeltijdse of duale opleidingen kunnen in bedrijven blijven plaatsvinden

     

EXTRA BouwFlash 16/03/2020

- Info voor werkgevers in de Bouw
- Mijn werknemer is ziek
- Mijn werknemer werd in quarantaine geplaatst
- Mijn werknemer zit geblokkeerd in het buitenland
- Mijn werknemer wil thuis blijven uit schrik voor besmetting
- Mijn werknemer wil thuis blijven omwille van gebrek aan opvang voor de kinderen
- Levering van materiaal en/of grondstoffen blijft uit
- Opdrachtgever wenst (uit voorzorg) de werken te schorsen en stuurt mijn werknemers weg
- Ik heb minder werk door terugloop bestellingen
- Er zijn geen mondmaskers meer, terwijl dit normaal gezien een verplichte PBM is

 

EXTRA BouwFlash 16/03/2020

- Impact van het corona-virus op contracten - eerste analyse
- Op welke vlakken heeft Covid-19 een impact op de contracten?
- Is Covid-19 een onvoorzienbare omstandigheid of maakt dit overmacht uit?
- Wat doe ik als ik me in een situatie van overmacht of onvoorzienbare omstandigheid bevind?
- Wat als ik bepaalde voorzorgsmaatregelen wil nemen?
- Wat kan u nog meer doen om uw rechten te vrijwaren?
- Hoe moet het nu verder?
- Tot slot: Hoe reageer ik concreet?