BouwFlash september 2020

 

BouwFlash 30/09/2020

- Getrouwheidszegels 2019-2020
- Woorden van septemberverklaring in daden omzetten
- Bekijk laatste aflevering van imagocampagne van de VCB
- Woningprijzen eerste semester 2020

 

BouwFlash 29/09/2020

- Ook buitenlandse bouwvakkers die uit rode zone komen, moeten zich laten testen en in quarantaine
- Wetsvoorstel tot toekenning van een afbetalingsplan aan de consument met inkomstenverlies ingevolge de COVID-19 pandemie: de Confederatie Bouw verdedigt uw belangen
- Uw jaarrekening niet neergelegd? Doe het nodige want de Ondernemingsrechtbank kan uw vennootschap snel ontbinden.
- Kick-off Green Roofs & Wonderwalls
- De Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers lanceert haar eigen film

     

BouwFlash 28/09/2020

- Feestdagenregelgeving - Vervanging feestdagen van 2021
- Actiedag met focus op levensduurmanagement en hergebruik
- Toelichting hoofdlijnen grondwaterverlaging en omgevingsloket bij infrastructuur werken
- Nieuwe spot van de Belgian Pool Day op Qmusic en Joe

 

BouwFlash 25/09/2020

- “Confederatie Bouw Index van algemene bouwmaterialen” gepubliceerd op onze website
- Reminder: de Summer University over kringloopeconomie vindt plaats kort na de middag
- Belgian Pool Day brengt vakman en consument samen
- Sponsor: RENSON - Smartzone ventilatie: slim en energiezuinig ventileren per ruimte

     

BouwFlash 24/09/2020

- Jaarverslag Confederatie Bouw: "Wat brengen ons de 10 komende tien jaren?"
- Thomas Scorier nieuwe voorzitter Confederatie Bouw
- Zelfstandigen - vennootschapsbijdrage in 2020
- Verzekering asbestverspreiding en milieuschade

 

BouwFlash 23/09/2020

- Het consumentenvertrouwen neemt duidelijk weer toe in september
- Bekijk de imagocampagne van de VCB en schrijf in voor 25 september
- E-mail gekregen van Lucas Jacobs en Johan Peeters?

     

BouwFlash 22/09/2020

- Jaarlijkse pensioenfiche en dotatieoverzicht Pensio B
- Ontdek het gratis webinar Work Smarter
- 25 september 2020: Circulair bouwen en Ondernemen
- JAARVERSLAG: Naar een bouw 2.0

 

BouwFlash 21/09/2020

- Registratie opleidingsplan bedienden
- Maximale Europese cofinanciering voor renovatiegolf in gebouwensector
- Een klein duwtje in de rug voor de scriptie van een ingenieursstudent aan de ULB
- Jaarverslag – bouwen aan de stad van morgen

     

BouwFlash 18/09/2020

- Bestrijding van zwartwerk in de bouwsector
- Meer productiviteit door efficiënt gebruik van mobiele apparaten
- Werken in Franse rode zones blijft mogelijk
- 20 september, autoloze zondag in Brussel
- JAARVERSLAG | Demografische verschuivingen en nieuwe woonvormen

 

BouwFlash 17/09/2020

- Vormen strenge klimaateisen kansen of bedreigingen?
- Bouw loopt Europese steun mis: een gemiste kans, dringend actie nodig
- Nieuwe data voor vakbeurzen van de Confederatie Bouw
- Techlink Webinar - Installaties voor hemelwaterafvoer onder vrij verval voor gebouwen
- Coronaveilige technologie voor kantoorgebouwen

     

BouwFlash 16/09/2020

- Btw: dit jaar geen decembervoorschot
- Infosessies over nieuwe meldingsplicht in Nederland
- Bijna 50 procent meer budget voor energetische renovatie van gebouwen
- Jaarverslag blikt vooruit op 10 uitdagingen voor de bouwsector

 

BouwFlash 15/09/2020

- Indexering lonen arbeiders PC 124 per 1 oktober 2020
- Bekijk kick-off van imagocampagne en schrijf in voor 18 september
- Nieuwsbrief Hergebruik september 2020
- Oplichting in naam van Microsoft of Apple
- Eerste editie van de Belgian Construction Awards

     

BouwFlash 14/09/2020

- Opgepast voor valse kopie van website itsme®
- Sloop- en heropbouwpremie tijdig aanvragen
- WEBINAR + LIVE | Alternatieve loonvoordelen: loonbonus en winstpremie

 

BouwFlash 11/09/2020

- Valse mail in naam van de Confederatie Bouw? Direct deleten
- Opvolging van de in het protocol Bouw voorgeschreven preventiemaatregelen tegen COVID-19 moet weer beter!
- RSVZ waarschuwt voor phishing per telefoon
- Nieuwe Heat+: Digitalisering wijzigt de relatie tussen installateur en consument

     

BouwFlash 10/09/2020

- Jaarverslag Constructiv 2019
- Terugbetaling voor VOV aanvragen tot 30 september
- Kick-off BUILD CIRCULAR.BRUSSELS
- WEBINAR + LIVE | Ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers vanuit de overheid
- Sponsor: 4PS: Webinar: digitalisering voor bouw- en projectgeoriënteerde bedrijven

 

BouwFlash 09/09/2020

- Daling vergunningen nieuwe woningen
- ANPI - Residentiële sprinklers 09/10/2020

     

BouwFlash 08/09/2020

- Safety My Priority - Veilig werken tussen het drukke verkeer
- VCB zoekt kandidaten voor klankbordgroep over biodiversiteit in projecten
- Vergunningen in Brussel: verlenging van sommige afleveringstermijnen
- Sponsor: Astena: Hoog tijd voor minder chaos - Werken op afstand als een team

 

BouwFlash 07/09/2020

- Tijdelijke fiscale maatregel Corona: verhoogde investeringsaftrek
- Crisis laat zich stevig voelen in bouwsector
- Omgevingsloket informeert overheid beter over aangepaste aanvragen
- Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

     

BouwFlash 04/09/2020

- Op welke anciënniteitsvoordelen heeft een arbeider PC 124 recht?
- Terwijl verkoop vastgoed floreert, krijgt nieuwbouw rake klappen
- Cursus bedrijfsmanagement van start op 15 september
- Pedro Pattyn nieuwe voorzitter Confederatie Bouw West-Vlaanderen

 

BouwFlash 03/09/2020

- Moet de procedure van de sociale verkiezingen opnieuw gestart worden?
- Stagiairs op uw werf?
- Nieuwe Power+: Opvallende trends in verlichting, elektrotechniek en slimme gebouwen

     

BouwFlash 02/09/2020

- Dimona-aangifte: nummers C3.2A-kaarten opnieuw verplicht
- Digitale automatisering in professionele dienstensectoren
- Vraag achtergestelde lening op 3 jaar aan bij PMV
- Hoe de social distancing respecteren op de bouwplaats?

 

BouwFlash 01/09/2020

- Affiches met preventiemaatregelen COVID-19 nu beschikbaar in 12 verschillende talen
- Wetsvoorstel om in overheidsopdrachten de vergoeding voor aannemers ingevolge COVID-19 te beperken: de Confederatie Bouw is actief bezig met het verdedigen van uw belangen terzake
- Open brief voor meer wetenschap en techniek in secundair onderwijs
- Innovatiecoaching in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weer mogelijk vanaf begin september
- Kick-off BUILD CIRCULAR.BRUSSELS
- Eerste schooldag: waarop letten in het verkeer?
- Webinar: veilig aan de slag in tijden van corona