Terug naar Info Corona pagina

FAQ - Erkenning

Vanwege de maatregelen die de regering in het kader van Covid-19 heeft genomen, zijn de kantoren van de FOD Economie gesloten. De medewerkers van de Erkenningscommissie moeten telewerken. Dit betekent dat ze tijdelijk geen toegang meer hebben tot de nieuwe dossiers of documenten die doorgaans per post worden verzonden.

Hoe momenteel een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie? 

Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, verzoekt het secretariaat van de Erkenningscommissie om de dossiers enkel nog per e-mail te sturen (erkenning.aannemers@economie.fgov.be ).

Het secretariaat heeft hierbij richtlijnen verstrekt. Het is belangrijk om deze aandachtig te lezen en strikt op te volgen

Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Het heeft momenteel geen zin om onvolledige dossiers in te dienen;
  • Het mailen van dossiers moet gebeuren in 1 mail, maar afzonderlijke pdf-bestanden bevatten (voor meer details, zie verder in de nieuwe richtlijnen)
  • Voor wat betreft de herzieningsdossiers is een tijdelijk uitstel voorzien tot 1 juni om een dossier in te dienen.

Wat indien ik voor mijn erkenningsdossier een beroep heb gedaan op de lokale confederatie?


Voor ondernemingen die een beroep hebben gedaan op hun lokale confederatie om hun dossier te beheren, zal deze het dossier verder blijven behandelen en per e-mail met het secretariaat communiceren.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale confederatie.

Wat moet ik doen indien mijn erkenning herzien wordt?

Als u reeds door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening van uw erkenningen aangeschreven werd, waarvan de antwoordtermijn is verstreken of dreigt te verstrijken, is sowieso voorlopig een uitstel tot 1 juni voorzien voor het indienen van uw dossier.


 

Wat moet ik doen als mijn erkenning moet herzien worden in het kader van de 5-jaarlijkse herziening?

Als u nog niet door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening aangeschreven bent alhoewel de termijn van 5 jaar versteken is, kunt u zich toch al voorbereiden en eventueel zelf het initiatief nemen om een dossier in te dienen of te laten indienen door uw lokale Confederatie. 

Belangrijk: De erkenningen vervallen niet automatisch na het verstrijken van 5 jaar. Ze blijven geldig tot een definitieve beslissing over de herzieningsprocedure.
Indien er geen herzieningsprocedure werd gestart, geen probleem, de erkenningen blijven geldig.
Dat blijkt uit de officiële lijst van erkende aannemers die online beschikbaar is.