Wat doet de Europese Unie in de Covid-19-crisis? 


In een poging om de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de economie tot een minimum te beperken, heeft de Europese Unie snel een reeks maatregelen voorgesteld om het bedrijfsleven te ondersteunen en tegelijkertijd de investeringen weer op gang te brengen.


Steun aan ondernemingen


De druk op kmo's verminderen


Om dadelijk de druk te verlichten bij de kmo's die het hardst getroffen zijn door de huidige toestand wil de Europese Commissie hen steunen met liquide middelen ter aanvulling op de maatregelen die op nationaal niveau genomen zijn. De Europese Commissie plant in totaal 8 miljard euro in liquide middelen om 100.000 Europese kmo's te ondersteunen. Die 8 miljard euro komt uit Europese fondsen voor 2019 die niet werden gebruikt en zal naar verwachting, dankzij het hefboomeffect, het mogelijk maken in totaal 37 miljard euro te activeren. Om deze steun te verkrijgen, kunnen de ondernemingen direct een beroep doen op hun lokale kredietinstelling. De deelnemende kredietinstellingen staan op de website: www.access2finance.eu.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 ip_20_569


Instrument voor solvabiliteitsondersteuning


Door de stopzetting van een deel van de Europese activiteiten hebben veel bedrijven te kampen met solvabiliteitsproblemen. Daarom stelt de Europese Commissie voor een instrument voor solvabiliteitsondersteuning in het leven te roepen om te voorzien in de herkapitalisatiebehoeften van bedrijven die vóór de crisis als gezond werden beschouwd. Dit nieuwe instrument zal gebaseerd zijn op het Europees Fonds voor strategische investeringen en zal beschikken over een garantiefaciliteit van 300 miljard euro ter ondersteuning van de solvabiliteit van de Europese financiële tussenpersonen.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_946

.
Pan-Europees garantiefonds 


Daarnaast zal 25 miljard euro beschikbaar worden gesteld aan bedrijven die vóór de crisis als levensvatbaar werden beschouwd, maar er ernstig door werden getroffen. Met deze garantie hoopt de Europese Investeringsbank 300 miljard aan investeringen aan te trekken voor deze bedrijven. De sectoren en regio's die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, zullen voor deze hulp voorrang krijgen.


Meer informatie: https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis.htm


REACT-EU


Via het cohesieprogramma zal 55 miljard euro, waarvan 5 miljard euro voor 2020, worden gereserveerd voor werkgelegenheid, met name voor zelfstandigen en kmo's in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. Dankzij de steun van de Europese Commissie zal ook de groene en digitale transitie worden gefinancierd


Meer informatie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/QANDA_20_948


Investeringsplan InvestEU


Het InvestEU-programma is een vlaggenschip van het investeringsprogramma van de Europese Commissie dat verschillende financiële instrumenten omvat. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis heeft de Europese Commissie voorgesteld om het budget van InvestEU te verhogen om zo beter tegemoet te komen aan de vraag naar investeringen en een verhoogd risicoklimaat. Voor het luik betreffende duurzame infrastructuur zal met name een garantiebedrag van 20 miljard euro worden gereserveerd.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/QANDA_20_947