Terug naar Info Corona pagina
 

Federaal

BTW 6% voor afbraak-herbouw: uitbreiding


Fiscale maatregelen (update 16/04/2021)

 1. Algemene fiscale steunmaatregelen 
 2. Afschaffing decembervoorschot btw en bedrijfsvoorheffing  
 3. Btw voor beschermingsmiddelen
 4. Tijdelijk lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid
 5. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor Covid-19
 6. Fiscale vrijstelling voor COVID-19 vergoedingen
 7. Waardevermindering op handelsvorderingen
 8. Verhoogde investeringsaftrek
 9. Schorsing van de invordering van coronaschulden

 

Samenvatting van de fiscale steunmaatregelen.


Sociale maatregelen (update 03/12/2020)

 1. SOCIALE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN    

OVERBRUGGINGSRECHT

 1. Overbruggingsrecht "vrijwillige onderbreking"    
 • Corona-overbruggingsrecht bij vrijwillige onderbreking van de activiteit    
 • De relance-uitkering
 1. Overbruggingsrecht "gedwongen onderbreking"    
 • Maatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in quarantaine geplaatst worden    
 • Maatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen als de school, klas of kinderopvang sluit    
 • Het klassieke overbruggingsrecht (3e pijler)
 1. Nieuwe maatregel 2021: nieuw overbruggingsrecht
   
 2. Bedrag van het overbruggingsrecht, indienen van aanvragen en aanvullende informatie    
 • Bedrag van het overbruggingsrecht    
 • Indienen van de aanvraag en aanvullende informatie  
 • Cumuleren van het overbruggingsrecht met andere maatregelen    

VERMINDERING, UITSTEL VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN

 1. Uitstel van de sociale bijdragen
   
 2. Kwijtschelding verhogingen
   
 3. Nieuwe maatregel 2021: afbetalingsplan voor zelfstandigen die uitstel van betaling hebben verkregen
   
 4. Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020  
   
 5. Vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 4 kwartalen van 2020    

OUDERSCHAPSUITKERING

ZIEKTE-UITKERINGEN TIJDENS DE CORONACRISIS

 1. SOCIALE MAATREGELEN VOOR KMO'S 
 1. Uitstel van RSZ-bijdragen    
   
 2. Betaling van de vennootschapsbijdrage 2020  
   
 3. Tijdelijke werkloosheid    

 

Samenvatting sociale maatregelen
 


Bankmaatregelen

 1. Uitstel van betaling voor ondernemingskredieten
 2. Leasingcontracten maken geen deel uit van het akkoord tussen de federale overheid en de banken

 

Samenvatting bankmaatregelen