Terug naar Info Corona pagina

 

FAQ - Veiligheid en gezondheid

Welke preventiemaatregelen, vooral ook op het vlak van hygiëne en sanitair, moeten er worden nageleefd om het coronavirus te bestrijden?

Vanaf het moment (7 mei) dat alle sociale partners het protocol voor de bouw hadden ondertekend, kon ons sectoraal veiligheidsinstituut Constructiv volop werk beginnen maken van de nodige tools die het zowel werkgevers als werknemers uit de bouwsector een stuk makkelijker maken om alle preventiemaatregelen in de strijd tegen COVID-19 correct toe te passen.

In die reeks documenten spelen er twee de hoofdrol: enerzijds de algemene preventiefiche nr. 1068, die een zeer gedetailleerd overzicht geeft van welke specifieke maatregelen in welke omstandigheden dienen genomen en die eigenlijk integraal deel uitmaakt van het ondertekende protocol en anderzijds een volledige risicoanalyse met voor heel wat bouwactiviteiten een eigen deel met specifieke accenten en details.

Tot slot nog melden dat er ook een nieuwe eengemaakte versie beschikbaar is van de uitgebreide checklist voor het uitvoeren van werken in bewoonde of gebruikte gebouwen. Daar wordt geen onderscheid meer gemaakt of de opdrachtgever een particulier dan wel een onderneming is.Moet ik mijn risicoanalyse aanpassen?

Inderdaad, deze dient aangepast aan het nieuwe risico dat sinds begin maart is ontstaan: besmettingsgevaar met COVID-19. Maar dankzij de hierboven vermelde model-risicoanalyse van Constructiv kan u deze verplichting vlot nakomen. U kan deze RIE om corona te bestrijden, ofwel integreren in ofwel aanhechten aan uw bestaande risicoanalyse op maat van uw bedrijf.


Moet ik mijn personeel vooraf informeren en de nodige instructies bezorgen?


Om u bij deze informatie- en vormingsplicht bij te staan, heeft Constructiv volgende toolboxfiches uitgewerkt:


TBF 2065 gaat dieper in op het reinigen en desinfecteren; TBF 2066 zoomt in op de preventieve en hygiënische maatregelen; TBF 2067 handelt over de fameuze PBM-kit; TBF 2068 biedt u een leidraad bij het uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse (LMRA); TBF 2069 verschaft meer uitleg over het correct dragen van chirurgische mondmaskers, terwijl TBF 2070 dan weer focust op de respiratoire maskers, die echte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. TBF 2071 tenslotte, gaat dieper in op het juiste gebruik en verwijderen van wegwerphandschoenen.

Alle documenten kunnen ook online geconsulteerd en gedownload worden op de documentatiebibliotheek van Constructiv via www.buildingyourlearning.be.


Meer informatie: