Terug naar Info Corona pagina
 

FAQ - Voortgezette opleiding / stagiaire duaal leren / leerjongen

De gedetailleerde informatie kan u terugvinden op de volgende websites : 


Brussel (update 13/11/2020)

Kan mijn bedrijf een leerling of stagiair blijven opleiden als onderdeel van de afwisselende opleiding?

Tenzij uw bedrijf speciale afspraken heeft gemaakt, kunnen leerlingen en stagiaires blijven komen trainen in uw bedrijf. 

Mijn bedrijf is getroffen door de gezondheidscrisis, heeft mijn leerling of stagiair recht op tijdelijke werkloosheid? 

Ja. Leerlingen die een afwisselende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid, mits de opleiding overeenkomt met de eis van artikel 1bis van de AR van 28.11.1969 bij de tenuitvoerlegging van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de wet van 28.12.1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers. 

Wij vestigen uw aandacht op een verschil: 

  • Leerlingen profiteren vanaf dag één van tijdelijke werkloosheid. 
  • Stagiairs daarentegen zullen vanaf de achtste dag tijdelijke werkloosheid genieten. De eerste zeven dagen van werkloosheid vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Wat de werkloosheid als zodanig betreft, moet worden opgemerkt dat er een vereenvoudigde procedure is ingesteld (gebrek aan communicatie met het ONEM en vrijstelling van de C3.2A-controlekaart) voor bedrijven die zwaar door de gezondheidscrisis zijn getroffen. Ze kunnen het gebruiken tot 31 december 2020. 

Voor andere ondernemingen gelden de gebruikelijke regels inzake tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of economische redenen. Er bestaan ook overgangsmaatregelen in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor meer informatie u terecht op: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-na-de-corona-epidemie-overgangsmaatregelen-van-01092020-tot-en-met-31122020
 


 

Vlaanderen

 

Ik heb een leerjongen/stagiaire duaal leren bij mij in het bedrijf, mag hij/zij nog werken?
Nee. Na de bekendmaking van de verregaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de Vlaamse overheid beslist om alle overeenkomsten in alternerende opleidingen met onmiddellijke ingang tijdelijk te schorsen. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht. Daardoor is geen leervergoeding verschuldigd. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens 'overmacht coronavirus' in. Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. 

https://www.syntravlaanderen.be/coronavirus

 

 

 

Bovendien heeft de VDAB omwille van de maatregelen tegen het corona-virus besloten dat alle IBO's (individuele beroepsopleidingen in de onderneming) mogen worden stopgezet als de werkgever daar om vraagt. Vanaf de datum dat het contract stopgezet wordt, stopt ook de factuur voor de IBO. Het is mogelijk na de Corona-crisis de IBO opnieuw op te starten met dezelfde cursist. Maar dat moet niet. De VDAB zal dan kijken naar de draagkracht van de werkgevers in alle sectoren.

Kan mijn leerjongen/stagiaire beroep doen op tijdelijke werkeloosheidsuitkering omwille van overmacht?

Ja. Ondernemingen die hun werkzaamheden (moeten) stopzetten omwille van de maatregelen tegen corona vragen voor hun deeltijdse leerlingen tijdelijke werkloosheid wegens 'overmacht coronavirus' aan, zoals voor gewone werknemers. De procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid is trouwens sterk vereenvoudigd. Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In de elektronische aangifte (ASR scenario 5) moet de code 'aard van de dag' 5.4 met als reden 'coronavirus' worden vermeld. Als een onderneming eerst tijdelijke werkloosheid 'economische oorzaken' had aangeduid (code 5.1) kan deze onderneming overstappen naar de vereenvoudigde regeling door de code aan te passen. Dit kan ook als er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde werkdagen kan worden gewerkt. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.

https://www.syntravlaanderen.be/coronavirus

 


 

Wallonië (update 13/11/2020)

 

Zijn face-to-face-cursussen op dit moment toegestaan in het kader van voortgezet opleidigen?

Nee, vanaf 1 november beginnen we niet meer met nieuwe intercompany opleidingen in de klas. Wij bieden opleidingen aan voor de overdracht van kennis en ervaring in digitaal formaat waar mogelijk. We stellen opleidingen uit die gebaseerd zijn op praktische oefeningen en waarbij interactie tussen de deelnemers essentieel is. Wij informeren al onze deelnemers persoonlijk over de te volgen procedure voor hun opleiding.

Met deze enkele aanpassingen doen we er alles aan om de toegang tot de opleiding tijdens deze tweede golf van het coronavirus te garanderen, terwijl we tegelijkertijd proberen de professionele contacten tot een minimum te beperken.

Voor in-company opleidingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw WCB Academy om de mogelijkheden van aanpassingen te bespreken die nodig of gewenst zijn.


Ik heb een leerjongen/stagiaire duaal leren bij mij in het bedrijf, mag hij/zij nog werken?

Werkgebonden opleidingscontracten zijn toegestaan in alle bedrijven die hun activiteit kunnen uitvoeren. Leerlingen uit de bouwsector kunnen dus hun opleiding in het bedrijf voortzetten. De cursussen in hun opleidingsinstituut zijn echter opgeschort tot 15 november. 

 

Kan mijn leerjongen/stagiaire beroep doen op tijdelijke werkeloosheidsuitkering omwille van overmacht ?

Ja, voor meer informatie kunt u de pagina over dit onderwerp op de ONEM-website raadplegen.

 

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen waarop ik hierboven geen antwoord heb gevonden? 

U kunt contact opnemen met de WCB Academy via e-mail: formation@ccw.be. U ontvangt een antwoord per e-mail of telefoon.