Terug naar Info Corona pagina

 

Modeldocumenten

Sociaal

 

Juridisch – contractuele aspecten (update 09/12/2021)

 

Naar aanleiding de maatregelen van de federale regering in het kader van Covid-19, vindt u hieronder een opsomming van de diverse scenario’s waarin u zich kunt bevinden ten aanzien van de opdrachtgever - zijnde een overheidsinstantie, dan wel een private klant of een aannemer (opdrachtgever ten aanzien van een onderaannemer). Ga na welke situatie concreet op u van toepassing is om de juiste modelbrief te gebruiken.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van de modeldocumenten zie : 

A. Algemeen, zowel overheids- als private opdracht

A.1. U bent genoodzaakt  ZELF de werken stil te leggen - Eerste Covid-19 golf

A.2. U wordt verplicht DOOR DE OPDRACHTGEVER om de werf stil te leggen - Eerste en tweede Covid-19 golf

A.3. U wordt verplicht DOOR DE OPDRACHTGEVER om de aanvangsdatum van de werken uit te stellen - Eerste en tweede Covid-19 golf

A.4. U wordt geconfronteerd met afwezigheid van het personeel ten gevolge van het Covid-19 virus evenals de quarantainemaatregelen en u verzoekt om de verlenging van de uitvoeringstermijn

B. Overheidsopdrachten 

Plaatsing - Eerste en tweede Covid-19 golf

Uitvoering