Terug naar Info Corona pagina

 

Modeldocumenten

Sociaal

 

Juridisch – contractuele aspecten


Hieronder vindt u een opsomming van diverse hypotheses waarin u zich als opdrachtnemer - zijnde hoofdaannemer, dan wel onderaannemer - kunt bevinden ten gevolge van Covid-19 en de maatregelen van de federale regering.

Bepaal in welke hypothese u zich bevindt ten aanzien van de opdrachtgever - zijnde een overheidsinstantie, dan wel een private klant of een aannemer (opdrachtgever ten aanzien van een onderaannemer) - en welke situatie concreet op u van toepassing is om de juiste modelbrief te gebruiken.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van de modeldocumenten zie onze diverse Bouwflashes (o.m. 16/03/2020, 17/03/2020, 20/03/2020, 26/03/2020 en 03/04/2020) en FAQ Contracten.

Opmerking:

Bij de redactie van huidige rubriek modeldocumenten volstond oorspronkelijk de opstelling van algemene modelbrieven die zowel in het kader van private als overheidsopdrachten konden worden aangewend. Aangezien echter met de tijd de situaties steeds complexer en meer verscheiden werden, groeide ook de vraag naar meer specifieke modelbrieven. Vandaar dat de structuur van huidige rubriek modeldocumenten vervolledigd werd met een luik overheidsopdrachten en een luik private opdrachten, met specifieke modeldocumenten.  Ga dan ook steeds na of de modelbrief die u zoekt niet ondergebracht is in een bijzonder luik.
 

A. Algemeen, zowel overheids- als private opdracht

 

A.1. U bent genoodzaakt  ZELF de werken stil te leggen

A.2. U wordt verplicht DOOR DE OPDRACHTGEVER om de werf stil te leggen 

A.3. U wordt verplicht DOOR DE OPDRACHTGEVER om de aanvangsdatum van de werken uit te stellen

B. Overheidsopdrachten 

 

Plaatsing

Uitvoering

 

C. Private opdrachten