PROMO MAAND FEBRUARI

Opdracht tot het uitvoeren van Bijwerken

De bouwheer geeft u de opdracht om een bijkomend werk uit te voeren op de bouwplaats.
Omdat hiervoor vaak een schriftelijke opdracht is vereist geeft de Confederatie een handig reçuboekje uit in NCR papier (doorslagpapier) dat u onmiddellijk kunt invullen met de melding van de verlenging van de uitvoeringstermijn, prijsaanpassing …

Eenmaal ingevuld kunt u direct ter plaatse een kopie bezorgen aan de architect en bouwheer. Dit handig heruitgegeven boekje kost slechts 8 €/stuk (voor de leden van de confederatie Bouw) en 15 €/stuk voor de niet-leden.

PROMOTIE (enkel voor de leden): 5 exemplaren = 35 € (prijzen BTW exclusief)

Speciale verkoopprijs enkel voor de maand februari:

Ledenprijs voor deze publicatie: € 8, excl. btw
Niet-ledenprijs voor deze publicatie: € 15, excl. btw

Deze uitgave kan besteld worden via de website www.confederatiebouw.be

Er kan ook gemaild worden naar bestellingen@confederatiebouw.be