Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw werd opgericht in 1946 als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw voor heel België. Zij verenigt nu meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de bouw. Ze heeft het label "Ecodynamische onderneming" gekregen voor haar Brusselse zetel.

Woordvoerder van de bouw

De Confederatie Bouw verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Door aanwezig te zijn op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau vertegenwoordigt de Confederatie de bouwsector bij talrijke organisaties en instanties zoals het VBO, de sectorale paritaire comités (arbeiders en bedienden), de niet-paritaire en paraprofessionele instellingen, de andere sectorgebonden federaties. Ze verdedigt de aannemers in talrijke overleg- en adviesinstanties die direct of indirect de belangen van de aannemers beïnvloeden

Dienstenorganisatie

De Confederatie biedt haar leden een grote waaier aan diensten aan: actuele en relevante informatie, persoonlijk advies, ondersteuning bij de formaliteiten, opleidingen, en ledenvoordelen. De dienstverlening wordt in de eerste lijn verzorgd door de lokale confederaties en de beroepsfederaties. De starter en het lid-bouwbedrijf kunnen ook terecht bij haar ondernemersloket Formalis.

Promotie

De Confederatie Bouw toont de meerwaarde van haar leden en hun vakmanschap. Dit doet ze via haar consumentenwebsite www.buildyourhome.be, maar ook via de nationaal georganiseerde imago-campagne Open Wervendag. Op zowat alle belangrijke bouw(vak)beurzen promoot de Confederatie haar leden.

Informatie & opleiding

De Confederatie bundelt alle kennis over bouwzaken en vertaalt die in begrijpelijke en toegankelijke taal voor de aannemer. Tot de referentiepublicaties in de bouw behoren het maandblad Bouwbedrijf, de dagelijkse BouwFlash, het jaarverslag en de bouwbarometer.

Infosessies, workshops en specifieke vakopleidingen voor werknemers, bedienden en management worden op maat van de bouwbedrijven uitgewerkt en aangeboden.

Netwerking

De Confederatie Bouw organiseert jaarlijks het BouwForum en talrijke andere evenementen waarbij alle partners uit de bouwwereld elkaar ontmoeten.

De Confederatie Bouw wordt geleid door:


Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder

Paul Depreter
Voorzitter