Noodzakelijke gegevens voor de beroepsuitoefening, dag en nacht beschikbaar

De leden van de Confederatie hebben een bevoorrechte toegang tot heel wat praktische informatie via de site www.confederatiebouw.be. Het gaat over een echt werkmiddel dat wetteksten, de vakantiedagen in de bouw, lonen, formulieren en attesten, prijsherzieningsformule, indexen, nuttige adviezen en ook statistieken ter beschikking stelt. En, last but not least, onmisbare informatie zoals controle van de registratie, artikel 30bis, erkenningen, aanbestedingen aanbiedt.

 • Indexen, prijzen en tarieven: lonen, prijsherzieningsclausule, verwijlinteresten voor overheidsopdrachten, informatie over de salarissen en lonen...
 • Formulieren en documenten: modelattesten, -formulieren en -documenten inzake fiscaliteit, aanwerving van werknemers, registratie, enz.
 • Infodossiers: personeelsbeheer, buitenland, fiscaal, btw, bedrijfsbeheer, vervoer en verkeer, overheidsopdrachten, technische informatie, recht, stedenbouwkunde en milieu.
 • Bouwkalender: jaarlijkse vakantie, rustdagen, feestdagen, vorstverlet, vakbeurzen.
 • Bedrijven zoeken en controleren:
  • Zoeken op meerdere criteria;
  • Erkende ondernemingen, leden;
  • RSZ, controle fiscale schulden;
  • Gerechtelijke berichten, faillissementen en gerechtelijke akkoorden;
  • Registratiecategorieën, commissies, erkenning, artikel 30bis.
 • Aanbestedingen: zoeken, recente berichten, legende, terminologie...
 • Aangiftes: werkmeldingen, Dimona, werkgeversrepertorium, tewerkstellingsmaatregelen, tijdelijke werkloosheid, detachering, Limosa, enz.

Als u lid of abonnee bent, heeft u toegang tot deze informatie via het menu "Leden/Abonnees" (de toegangscodes staan op uw lidkaart).

Enkele interessante rubrieken zijn ook toegankelijk voor iedereen en altijd nuttig voor aangesloten aannemers, zoals: