In een notendop

 • Privaat bouwrecht
 • Contract- en verzekeringsrecht
 • Overheidsopdrachten
 • Bemiddeling bij geschillen
 • Debiteurenbeheer
 

Juridisch advies

Juridisch advies voor bouwbedrijven

Heb je een geschil met een particuliere klant, overheidsinstantie of ander bedrijf? Of wil je net een gerechtelijk dispuut voorkomen? Contacteer dan de juridische dienst van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Nóg beter: sluit met een gerust gemoed een overeenkomst af met met je klanten en leveranciers door je contract- en factuurvoorwaarden te laten nakijken.
Zo bespaar je je achteraf heel wat problemen.

  http://www.confederatiebouw.be/portals/2/Website/Visuals/Website%20-%20Juridisch%20advies.JPG

Contractenrecht

 

Privaat bouwrecht

 • Offertes: geldigheid, inhoud, interpretatie, gevolg,...
 • Overeenkomst: geldigheid, inhoud, gevolg, uitvoering,...
 • Factuur: geldigheid, invordering van het factuurbedrag, intresten en schadevergoeding veroorzaakt door laattijdige betaling,...
 
 • Betwisting van de prijs: wijzigingen als gevolg van meerwerken, prijsherziening,...
 • Betwisting van de uitvoeringstermijn: geldigheid en toepasbaarheid van boetebeding in geval van termijnoverschrijding
 • Voorlopige en definitieve oplevering: de stilzwijgende opleveringen, gevolgen van oplevering, de gevolgen van weigering van de oplevering,...
 • De afrekening van de bouwaannemer

   

Aansprakelijkheid en verzekering

 

Bemiddeling bij geschillen

 • Aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten: de aannemer, architect, bouwheer, ingenieur, veiligheidscoördinator,...
 • Artikel 544 BW, de foutloze burenhinder,...
 • Schaderecht en afhandeling van schadegevallen
 • Advies in verband met dekking 
  Een dispuut hoeft niet altijd te leiden tot een juridisch geschil. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen bemiddelt bij onenigheid tussen aannemers en particulieren, aannemers onderling of aannemers en overheden. In vele gevallen leidt dit tot een overeenkomst waar beide partijen zich mee kunnen verzoenen zónder tussenkomst van een bank. Dat bespaart je heel wat tijd en geld.

   

Overheidsopdrachten

 

We gaan achter je geld aan

 • Heb je een vraag of opmerking over een overheidsopdracht?
 • Denk je onterecht een overheidsopdracht te hebben mislopen?
 • Loopt de uitvoering niet zoals was voorzien?
Onze juridische dienst beantwoordt je vragen en geeft je advies.
  Je hebt werken uitgevoerd, maar je wordt hier niet of slechts gedeeltelijk voor betaald?
Wij gaan achter je geld aan!

Meer dan 80% van de niet-betaalde facturen worden onmiddellijk betaald via de tussenkomst van de juridische dienst van onze Confederatie Bouw.

Neem gerust contact op met ons

   

Ann Eeckhout

Advocaat

jdgent@confederatiebouw.be
09 244 45 00
   

Katrien Coorevits

Juridisch advies

katrien.coorevits@confederatiebouw.be
09 244 45 14 • 0472 87 36 96