BouwRadar

  • doorlichting op maat
  • door specialisten
  • met concreet advies
  • en vergelijking ten opzichte van sectorgenoten

 

BouwRadar - efficiënt bedrijfsbeheer


BouwRadar, een nieuwe project van de Vlaamse Confederatie Bouw, biedt je een kosteloze doorlichting aan. Het ondernemen van vandaag gaat steeds sneller. Er dient veel vlugger gereageerd te worden op veranderingen in de markt. Dit is vaak moeilijker dan gedacht.

Heel concreet wordt, naast een korte reflectie over de cijfers, dieper ingegaan op de strategie, het personeel, de rapportering en de juridische situatie. Zo krijg je een goed zicht op eventuele knelpunten in jouw bedrijf en worden ze aangepakt.


   
     

Neem gerust contact op met ons

 

Françoise Nowé

Coördinator projecten

francoise.nowe@confederatiebouw.be
09 244 45 18 • 0495 27 26 40