De Confederatie Bouw - Belgische Schilders

Lid worden

Wenst u zich bij de Confederatie Bouw aan te sluiten, dan wordt u automatisch lid van:

  • één of meer beroepsfederaties die uw beroep verdedigen en u helpen bij het oplossen van beroepsspecifieke problemen,
  • minstens één lokale Confederatie Bouw . Met haar neemt u het eerst contact op voor alle vragen van administratieve, sociale en andere aard. Zij is uw eerste aanspreekpunt. Ze verdedigt u op het lokale vlak en staat klaar om u informatie van algemene aard te verstrekken,
  • de lokale beroepsvereniging van uw regio, voor zover die bestaat,
  • en natuurlijk ook de Confederatie Bouw zelf en, via haar, de gewestconfederaties.

In ruil voor uw lidmaatschap aanvaardt u om jaarlijks een globale bijdrage te betalen, die dan wordt verdeeld onder de verschillende groeperingen waarvan u lid bent.

De hoogte van die bijdrage hangt af van de loonsom van uw onderneming. Een bedrijf dat geen of weinig personeel heeft, zal een minimale bijdrage betalen.

Voor nadere inlichtingen over de diensten van de Confederatie Bouw of over het lidmaatschap kunt u steeds contact opnemen met de Confederatie Bouw van uw regio of met uw beroepsfederatie, Confederatie Bouw – Aannemers van Glaswerken. Desgewenst kunt u het bezoek ontvangen van een rondreizend afgevaardigde, die u alle nodige inlichtingen zal verstrekken.

Meer informatie over lidmaatschap bij onze federatie bij Dirk Van Kerckhove, tel.: 02/545.57.11.

Contact

De Belgische Schilders beschikken over hun kantoren en vergaderzalen in de volledig gerenoveerde gebouwen van de Confederatie Bouw.

Confederatie Bouw - Belgische Schilders
Kunstlaan 20
1000 BRUSSEL
Tel: 02/545.57.57
Fax: 02/512.24.21
e-mail: fed.schilders@confederatiebouw.be