Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO):

Dienstverlening op maat van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken.

Met de oprichting van de nieuwe vzw willen wij de volgende objectieven nastreven:

  • de belangen van de aannemers van sloop- en ontmantelingswerken verdedigen: wij vertegenwoordigen de aannemers als vereniging onder andere bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
  • informatie verstrekken: we voorzien een databank aan informatie over de verschillende onderwerpen die de aannemers van sloop- en ontmantelingswerken aangaan.
  • opleidingen organiseren: we streven ernaar het opleidingsniveau te verhogen door het organiseren van opleidingen binnen de sector van slopen en ontmantelen.
  • innovatie brengen binnen de sector van sloop- en ontmantelingswerken: we trachten de kwaliteit te verbeteren.