Administratieve service

Administratieve bijstand:

 • omvorming van persoonlijke zaak naar vennootschap: statutair doel, KBO, BTW, …
 • schrapping, wijziging of uitbreiding van uw inschrijving in de KBO (KruispuntBank van Ondernemingen)
 • gratis dossiersamenstelling voor de aanvraag, herziening, verhoging of uitbreiding van een erkenning als aannemer of verlenging van uw voorlopige erkenning.

Beschikbare formulieren, attesten en documenten:

 • typecontracten voor (onder)aanneming
 • algemene voorwaarden
 • modelbrieven
 • weertabellen: vorstperiodes, regendagen, …
 • attesten 30 bis
 • attesten 6 % BTW bij renovatiewerken
 • attesten voor belastingsvermindering ? registratieattesten
 • vakantieregeling en inhaalrustdagen
 • arbeidsovereenkomsten en –reglementen
 • formulieren C 3.2-Werkgever (werkloosheid)
 • ontslagformulieren (C4)
 • formulieren economische werkloosheid

 •  

Lonen, indexen, prijzen en tarieven:

 • muurovernameprijzen
 • herzieningsclausule met prijsherzieningsformule
 • diverse prijs(herzienings)indexen (S, I, K, M, MM, … waarden)
 • huurindex
 • referteprijzen openbare werken
 • patronale lasten en loonschalen (minimumlonen arbeiders en bedienden)
 • verplaatsingsvergoedingen, buitenlandse verblijfkosten, …
 • verwijlinteresten en wettelijke intrestvoeten

Startersformaliteiten:

 • informatie en tips over de rechtsvorm en de juridische structuur van de onderneming
 • bepaling van het statutair doel (maatschappelijke activiteiten)
 • inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) - via ons ondernemingsloket FORMALIS
 • aanvraag BTW-hoedanigheid (gratis voor leden)
 • aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling
 • gratis dossiersamenstelling voor de aanvraag van een Erkenning als aannemer

Lid worden?
Ondersteuning & advies
Vertegenwoordiging van je belangen
Netwerking
Informatie van dag tot dag
Voordelen en kortingen

Ontdek onze voordelen