Lid worden?
Ondersteuning & advies
Vertegenwoordiging van je belangen
Netwerking
Informatie van dag tot dag
Voordelen en kortingen

Ontdek onze voordelen
 Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon is een onafhankelijke dienst binnen de Confederatie Bouw West-Vlaanderen, erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid!

 

ARBEIDER ZIEK?

Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon betaalt u terug!


Zieke arbeiders kosten u handenvol geld. Niet alleen uw werkplanning wordt overhoop gehaald, bovendien dient u hen het gewaarborgd loon te betalen. 

Wist u dat u dit gewaarborgd loon kan recupereren via de Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon?

   
Download hier uw aansluitingsformulier:
                                      


Heidi Ide
Ondernemersadvies
       T 050 47 13 51

              

Jessica Vermaux
Onthaal en administratie - PVD
       T 056 26 81 50
                         WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DEZE DIENSTVERLENING?

Alle bouwondernemingen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, kunnen het gewaarborgd loon recupereren: 
  • Minder dan 20 werknemers in dienst hebben tijdens de referentieperiode;
  • U bent een bouwonderneming: RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054
 
WAT WORDT TERUGBETAALD? 

Volgens de recentste CAO (25/06/2015) wordt er 94,81% van het totaal bedrag aan gewaarborgd bruto week- en maandloon terugbetaald:
  • 100 % van het brutoloon gedurende de eerste 7 kalenderdagen van de ziekte
  • 85,88 % van de 8ste tot de 15de kalenderdag
  • 25,88 % van de 16de tot de 30ste kalenderdag van de ziekte.

Het door u betaalde gewaarborgd loon aan uw arbeiders wordt u bijna integraal terugbetaald indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van:

  • Ziekte (behalve beroepsziekte);
  • Ongeval (geen arbeidsongeval, betaalde sportbeoefening of zware fout door de werkman)
 
WAT MOET U DOEN?

U hoeft slechts een minimum aan formaliteiten te vervullen. Het volstaat gratis aan te sluiten bij de Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon en ons binnen de 5 werkdagen na begindatum ziekte een kopie van het medisch attest, samen met het invulformulier, te bezorgen. De terugbetaling wordt berekend onder toezicht van het Fonds voor Bestaanszekerheid en dit aan de hand van de DMFA-gegevens per kwartaal. 

Download hier uw aansluitingsformulier:
                         

AANSLUITING IS VOLLEDIG GRATIS

Aansluiten bij de Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon is volledig gratis. Daarnaast kunt u ook genieten van een gratis controle van uw arbeidsongeschikte arbeiders. Een controle-geneesheer gaat ter plaatse bij uw werknemers om te onderzoeken of de arbeidsongeschiktheid al dan niet gerechtvaardigd is.