BouwRadar

                    
BouwRadar, een nieuwe project van de Vlaamse Confederatie Bouw, biedt u een kosteloze doorlichting aan. Het ondernemen van vandaag gaat steeds sneller. Er dient veel vlugger gereageerd te worden op veranderingen in de markt. Dit is vaak moeilijker dan gedacht. Heel concreet wordt, naast een korte reflectie over de cijfers, dieper ingegaan op de strategie, het personeel, de rapportering en de juridische situatie. Zo krijgt u zicht op eventuele knelpunten in uw bedrijf en worden ze aangepakt. Meer info? 

CRITERIA:
  • Uw bedrijf is een vennootschap
  • Uw bedrijf is in het Vlaams Gewest gevestigd

  • Uw bedrijf heeft personeel in dienst (minimum 1 personeelslid buiten de zaakvoerder)

MEER INFO OF DEELNEMEN?

Neem contact op met Veronique Lecluyse voor meer informatie of deelname of neem een kijkje op onze website www.bouwradar-vcb.be

 Veronique Lecluyse

Commercieel medewerkster
T 056 26 81 54