Lid worden?


Om je de beste dienstverlening te kunnen garanderen, vragen wij bij voorkeur je vragen te sturen via mail. 

Algemene vragen omtrent de opgelegde 
maatregelen
jan.libeer@confederatiebouw.be

Vragen inzake personeel, tijdelijke werkloosheid
marieke.terryn@confederatiebouw.be

Juridische vragen omtrent uw contracten,
uitvoeringstermijnen, steunmaatregelen...
tijl.vandommele@confederatiebouw.be
hanna.vanlancker@confederatiebouw.be

Vragen inzake fiscale steunmaatregelen
petra.tourlamain@confederatiebouw.be

Vragen inzake buitenlandse werknemers
en werken in het buitenland
cathy.legein@confederatiebouw.be

Vragen inzake veiligheid, preventie, vervoer & milieu:
gerd.decoene@confederatiebouw.be
  
Of stuur je mail naar westvlaanderen@confederatiebouw.be en we sturen door naar de juiste collega!
 

 

Lid worden?

BouwstagebonsDuizenden jongeren zijn opnieuw weer van start gegaan om een opleiding in één van de diverse bouwdisciplines te volgen. Wij willen u bij aanvang van dit schooljaar van harte danken voor uw inspanningen en de kansen die ook uw school hen hiervoor biedt.

De stages die de jongeren bij een aannemer volgen zijn dan ook ideaal om hen te motiveren om te kiezen voor een job in de bouw. 

Hoewel de stages principieel onbezoldigd zijn, zijn er toch vaak aannemers die opteren om  de jongere na afloop van de stage toch vrijwillig te belonen voor de inzet en het geleverde werk. Gezien dezefeitelijkheid en om een ‘concurrentieslag’ tussen aannemers rond de stageleerlingen te vermijden, richt ons Opleidingscomité Leon Lootensfonds al enkele jaren een systeem van bouwstagebons in. Voor de leerlingen is deze bouwstagebon misschien ook een extra motivatie om het beste van zichzelf te geven tijdens hun stage.

Aan de stage-aannemer wordt voor aanvang van de stage schriftelijk de mogelijkheid meegedeeld om geheel vrijblijvend 7 euro tussen te komen per stagedag voor elke leerling die bij hem stage loopt. Na storting van het bedrag op rekening van onze vereniging maken wij zo spoedig mogelijk een ‘Bouwstagebon’ op die de leerling in een zaak naar keuze kan inruilen voor bij voorkeur bouwgereedschap, bouwproducten of vakliteratuur. Doordat verschillende scholen deelnemen aan dit systeem van de ‘Bouwstagebon’ krijgen de leerlingen overal een grotendeels uniforme beloning voor hun stage, wanneer de aannemer beslist iets te geven.

Om hiervan te kunnen profiteren, moeten de scholen ons alle gegevens bezorgen betreffende de stage. In tegenstelling tot vorige jaren waarbij die administratie wat moeilijk ging, hebben we er nu voor gekozen om de scholen ons alle gegevens digitaal te laten bezorgen. 


Opgepast: er zijn 2 tabbladen die ingevuld moeten worden. Op het eerste tabblad vult u de gegevens in van de school, op het tweede tabblad vult u de gegevens in van de leerlingen en hun stageplaats. Als u dit bestand volledig hebt ingevuld, kan u het terugsturen naar lisa.samyn@confederatiebouw.be. Dan vragen wij na bij de stagebedrijven wie er wil meedoen aan dit systeem en zorgen we ook voor de bijbehorende bouwstagebons. Opgelet: dit is geen verplichting voor de stagebedrijven! 


   

Lisa Samyn

Onthaal en Informatica
T 056 26 81 43

Lid worden?
Ondersteuning & advies
Vertegenwoordiging van je belangen
Netwerking
Informatie van dag tot dag
Voordelen en kortingen

Ontdek onze voordelen
 

Kmo-portefeuille

Bouwfin


Het Brics-leertraject van de Confederatie Bouw

Klik hier voor meer informatie
Schrijf nu in!